User Tools

Site Tools


1803--2400-derevskaya-la-gi

Derevskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Smirnova, T.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 17 tháng 5 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2400
Tên thay thế 1972 KJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6898058
Viễn điểm quỹ đạo 3.3083072
Độ lệch tâm 0.1031160
Chu kỳ quỹ đạo 1897.0351501
Độ bất thường trung bình 282.70367
Độ nghiêng quỹ đạo 10.40208
Kinh độ của điểm nút lên 171.90607
Acgumen của cận điểm 140.36543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

2400 Derevskaya (1972 KJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 5 năm 1972 bởi Smirnova, T. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2400 Derevskaya
1803--2400-derevskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)