User Tools

Site Tools


1804--3306-byron-la-gi

3306 Byron là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở 1979. Nó được đặt theo tên Lord Byron, nhà thơ lãng mạn British. Nó là một tiểu hành tinh kiểu S.

1804--3306-byron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)