User Tools

Site Tools


1805--3508-pasternak-la-gi

Pasternak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3508
Đặt tên theo Boris Pasternak
Tên thay thế 1980 DO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4442269
Viễn điểm quỹ đạo 3.0705893
Độ lệch tâm 0.1135781
Chu kỳ quỹ đạo 1672.4378937
Độ bất thường trung bình 295.78516
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64229
Kinh độ của điểm nút lên 4.84133
Acgumen của cận điểm 299.59018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

3508 Pasternak (1980 DO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1980 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Boris Pasternak, Nobel Prize-winning Russian poet và writer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3508 Pasternak
1805--3508-pasternak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)