User Tools

Site Tools


1807--3810-aoraki-la-gi

Aoraki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin
Nơi khám phá Mount John
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3810
Tên thay thế 1985 DX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0049979
Viễn điểm quỹ đạo 2.4943587
Độ lệch tâm 0.1087624
Chu kỳ quỹ đạo 1232.4776344
Độ bất thường trung bình 302.54278
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81929
Kinh độ của điểm nút lên 244.07335
Acgumen của cận điểm 287.18462
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

3810 Aoraki (1985 DX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1985 bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin ở Mount John.

Aoraki means "Cloud Piercer" ở Māori, và forms part of the name Aoraki/Mount Cook, New Zealand's highest mountain.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3810 Aoraki
1807--3810-aoraki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)