User Tools

Site Tools


1808--1931-apek-la-gi

1931 Čapek
Tên
Tên Čapek
Tên chỉ định 1969 QB
Phát hiện
Người phát hiệns Luboš Kohoutek
Ngày phát hiện 22 tháng 8 năm 1969
Nơi phát hiện Bergedorf Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2732038
Bán trục lớn (a) 2.5396662 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8458197 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2335127 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.05 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.24834°
Kinh độ (Ω) 182.51683°
Acgumen (ω) 163.91052°
Độ bất thường trung bình (M) 191.19574°

1931 Čapek là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó có Quỹ đạo lệch tâm là 0.2732038 và chu kỳ quỹ đạo là 1478.3027655 ngày (4.05 năm).[1]

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1969 bởi Luboš Kohoutek.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2008. 
1808--1931-apek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)