User Tools

Site Tools


1809--2122-pyatiletka-la-gi

Pyatiletka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2122
Tên thay thế 1971 XB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3333126
Viễn điểm quỹ đạo 2.4694004
Độ lệch tâm 0.0283356
Chu kỳ quỹ đạo 1359.2000685
Độ bất thường trung bình 17.50129
Độ nghiêng quỹ đạo 7.89447
Kinh độ của điểm nút lên 105.56884
Acgumen của cận điểm 236.40069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

2122 Pyatiletka (1971 XB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1971, bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên của Kế hoạch 5 năm kinh tế quốc gia của Liên bang Xô Viết.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns (ấn bản 5). New York: Springer Verlag. tr. 172. ISBN 3-540-00238-3. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2122 Pyatiletka
1809--2122-pyatiletka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)