User Tools

Site Tools


1815--3307-athabasca-la-gi

Athabasca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3307
Tên thay thế 1981 DE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0411025
Viễn điểm quỹ đạo 2.4765425
Độ lệch tâm 0.0963865
Chu kỳ quỹ đạo 1239.9996611
Độ bất thường trung bình 123.24878
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37817
Kinh độ của điểm nút lên 263.30389
Acgumen của cận điểm 146.03888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0441
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

3307 Athabasca (1981 DE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi Bus, S. J. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3307 Athabasca
1815--3307-athabasca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)