User Tools

Site Tools


1817--3308-ferreri-la-gi

Ferreri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Debehogne, H.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3308
Đặt tên theo Walter Ferreri
Tên thay thế 1981 EP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5568849
Viễn điểm quỹ đạo 3.7324017
Độ lệch tâm 0.1869078
Chu kỳ quỹ đạo 2036.8334166
Độ bất thường trung bình 20.27882
Độ nghiêng quỹ đạo 23.62362
Kinh độ của điểm nút lên 172.40768
Acgumen của cận điểm 274.79531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

3308 Ferreri (1981 EP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi Debehogne, H. và DeSanctis, G. ở La Silla. Tiểu hành tinh được đặt tên của Walter Ferreri, nhà thiên văn học ở Osservatorio Astronomico di Torino.[1]

  1. ^ "Dictionary of minor planet names" By Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3308 Ferreri
1817--3308-ferreri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)