User Tools

Site Tools


1818--2021-poincar-la-gi

2021 Poincaré
Khám phá
Khám phá bởi Louis Boyer
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1936
Tên chỉ định
Đặt tên theo Henri Poincaré
Tên thay thế 1936 MA; 1968 UQ2; 1971 LE; 1975 TC3
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 1.8022 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.8164 AU
Bán trục lớn 2.309 AU
Độ lệch tâm 0.2196
Chu kỳ quỹ đạo 3.511 năm
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.60 km/s (0.2808 °/day)
Độ bất thường trung bình 335.136 °
Độ nghiêng quỹ đạo 5.4873 °
Kinh độ của điểm nút lên 155.052 °
Acgumen của cận điểm 164.072 °
Đặc trưng vật lý
Kích thước ~29.1 km
Khối lượng ?×10?kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu ~0.068
Nhiệt độ ? K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.206

2021 Poincaré là một tiểu hành tinh vành đi chính được phát hiện bởi nhà thiên văn học Louis Boyer người Pháp ngày 26 tháng 6 năm 1936 ở Algiers. Tiểu hành tinh được đặt theo tên nhà toán học người Pháp Henri Poincaré.

  • List of asteroids
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2021 Poincare
1818--2021-poincar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)