User Tools

Site Tools


1819--2124-nissen-la-gi

Nissen
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá El Leoncito Station of the Felix Aguilar Observatory
Ngày khám phá 20 tháng 6 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2124
Tên thay thế 1974 MK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7585229
Viễn điểm quỹ đạo 3.2928667
Độ lệch tâm 0.0883010
Chu kỳ quỹ đạo 1922.3662021
Độ bất thường trung bình 148.87885
Độ nghiêng quỹ đạo 10.73291
Kinh độ của điểm nút lên 47.20634
Acgumen của cận điểm 254.22551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

2124 Nissen (1974 MK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 6 năm 1974 bởi El Leoncito Station of the Felix Aguilar Observatory. It was named in memory of Juan Jose Nissen (1901-1978), first director of the Felix Aguilar Observatory, previously director of the Cordoba Observatory và a department head ở the La Plata Observatory.[1]

  1. ^ “New Têns of Minor Planets” (PDF), Minor Planet Circular (Cambridge, Mass: Minor Planet Center) (MPC 5013), 1 tháng 11 năm 1979, ISSN 0736-6884 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2124 Nissen
1819--2124-nissen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)