User Tools

Site Tools


1821--3309-brorfelde-la-gi

3309 Brorfelde là một tiểu hành tinh nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính. Tiểu hành tinh này thuộc họ tiểu hành tinh Hungary.[1] Nó được khám phá vào ngày 28 tháng 1 năm 1982 bởi K. S. Jensen, tại Brorfelde Observatory ở Đan Mạch.

  1. ^ Spratt, Christopher E. (tháng 4 năm 1990). “The Hungaria group of minor planets”. Royal Astronomical Society of Canada, Journal (ISSN 0035-872X) 84 (2): 123–131. Bibcode:1990JRASC..84..123S. 
  • Johnston's Archive: (3309 Brorfelde
1821--3309-brorfelde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)