User Tools

Site Tools


1823--2125-karl-ontjes-la-gi

2125 Karl-Ontjes là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1700.2821099 ngày (4.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
1823--2125-karl-ontjes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)