User Tools

Site Tools


1824--2201-oljato-la-gi

Oljato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. L. Giclas
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1947
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2201
Tên thay thế 1947 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .6237570499368092
Viễn điểm quỹ đạo 3.720270016651145
Độ lệch tâm .7128208271378275
Chu kỳ quỹ đạo 1169.209181856546
Độ bất thường trung bình 291.5352929291012
Độ nghiêng quỹ đạo 2.516858605930068
Kinh độ của điểm nút lên 76.61824963805515
Acgumen của cận điểm 96.23419922902029
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.4328
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.25

2201 Oljato (1947 XC) là một Apollo asteroid được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1947 bởi H. L. Giclas ở Flagstaff (LO).

2201 was a target thuộc Hubble search for transition comets (Transition Comets — UV Search for OH Emissions in Asteroids).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2201 Oljato
1824--2201-oljato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)