User Tools

Site Tools


1826--2706-borovsk-la-gi

2706 Borovský
Tên
Tên Borovský
Tên chỉ định 1980 VW
Phát hiện
Người phát hiện Z. Vavrova
Ngày phát hiện 11 tháng 11 năm 1980
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0433304
Bán trục lớn (a) 3.0181079 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8873321 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1488837 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.24 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.85460°
Kinh độ (Ω) 50.98101°
Acgumen (ω) 93.86986°
Độ bất thường trung bình (M) 1.32828°

2706 Borovský là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1915.1402423 ngày (5.24 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
1826--2706-borovsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)