User Tools

Site Tools


1827--2126-gerasimovich-la-gi

2126 Gerasimovich
Khám phá[1]
Khám phá bởi Tamara Mikhaylovna Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1970
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2126
Tên thay thế 1970 QZ
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính [2]
Đặc trưng quỹ đạo[3]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1028 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.6774 AU
Bán trục lớn 2.39008 AU
Độ lệch tâm 0.120199
Chu kỳ quỹ đạo 1349.64 ngày (3.70 năm)
Độ bất thường trung bình 96.017°
Độ nghiêng quỹ đạo 8.488°
Kinh độ của điểm nút lên 327.742°
Acgumen của cận điểm 69.972°
Đặc trưng vật lý
Chu kỳ tự quay 22.951 ± 0.005 giờ [4]
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4 [5]

2126 Gerasimovich (1970 QZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1970 bởi Tamara Mikhaylovna Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.[1] Nó được đặt theo tên của Boris Gerasimovich, nhà thiên văn học Nga.[6]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009. 
  2. ^ “2126 Gerasimovich (1970 QZ)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009. 
  3. ^ “(2126) Gerasimovich”. AstDyS. University of Pisa. Truy cập 6 tháng 1 năm 2009. 
  4. ^ Maurice Clark (2008). “Asteroid Lightcurve Observations”. The Minor Planet Bulletin 35 (4): 152–154. Bibcode:2008MPBu...35..152C. 
  5. ^ Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0. Planetary Data System. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009. [liên kết hỏng]
  6. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of minor planet names . Germany: Springer. tr. 172. ISBN 3-540-00238-3. Truy cập 2 tháng 1 năm 2009. 
1827--2126-gerasimovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)