User Tools

Site Tools


1833--2406-orelskaya-la-gi

Orelskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài vật lý thiên văn Crimean
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1966
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2406
Tên thay thế 1966 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8342186
Viễn điểm quỹ đạo 2.5518668
Độ lệch tâm 0.1636193
Chu kỳ quỹ đạo 1186.2303957
Độ bất thường trung bình 286.78760
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30953
Kinh độ của điểm nút lên 12.63071
Acgumen của cận điểm 347.46631
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

2406 Orelskaya (1966 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1966 bởi Đài vật lý thiên văn Crimean ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2406 Orelskaya
1833--2406-orelskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)