User Tools

Site Tools


1834--2306-bauschinger-la-gi

Bauschinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2306
Đặt tên theo Julius Bauschinger
Tên thay thế 1939 PM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5657562
Viễn điểm quỹ đạo 2.8992284
Độ lệch tâm 0.0610198
Chu kỳ quỹ đạo 1649.8210769
Độ bất thường trung bình 80.41769
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23430
Kinh độ của điểm nút lên 236.83538
Acgumen của cận điểm 103.04121
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1076
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

2306 Bauschinger (1939 PM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1939 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Julius Bauschinger.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2306 Bauschinger
1834--2306-bauschinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)