User Tools

Site Tools


1836--3213-smolensk-la-gi

Smolensk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3213
Đặt tên theo Smolensk
Tên thay thế 1977 NQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7225953
Viễn điểm quỹ đạo 3.6915781
Độ lệch tâm 0.1510690
Chu kỳ quỹ đạo 2097.8019755
Độ bất thường trung bình 88.72650
Độ nghiêng quỹ đạo 0.95886
Kinh độ của điểm nút lên 34.08636
Acgumen của cận điểm 324.34338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

3213 Smolensk (1977 NQ) is an tiểu hành tinh vành đai chính được N. Chernykh phát hiện vào ngày 14 tháng 7, năm 1977 tại Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3213 Smolensk
1836--3213-smolensk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)