User Tools

Site Tools


1838--2710-veverka-la-gi

2710 Veverka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1379.4413125 ngày (3.78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1982. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Joseph Veverka.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1838--2710-veverka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)