User Tools

Site Tools


1839--2921-sophocles-la-gi

2921 Sophocles là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels in 1960. Nó được đặt theo tên Sophocles, ancient Greek tragic dramatist.

Little is known about Sophocles beyond its orbital parameters và its 4.8-hour period of rotation.

1839--2921-sophocles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)