User Tools

Site Tools


1840--3314-beals-la-gi

Beals
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3314
Đặt tên theo Carlyle Smith Beals
Tên thay thế 1981 FH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1187050
Viễn điểm quỹ đạo 2.3184358
Độ lệch tâm 0.0450134
Chu kỳ quỹ đạo 1207.0027078
Độ bất thường trung bình 215.43053
Độ nghiêng quỹ đạo 7.40847
Kinh độ của điểm nút lên 359.56781
Acgumen của cận điểm 45.44887
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

3314 Beals (1981 FH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1981, bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3314 Beals
1840--3314-beals-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)