User Tools

Site Tools


1841--2308-schilt-la-gi

Schilt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola
Nơi khám phá Yale-Columbia Southern Station, El Leoncito
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1967
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2308
Đặt tên theo Jan Schilt
Tên thay thế 1967 JM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1031664
Viễn điểm quỹ đạo 2.9931258
Độ lệch tâm 0.1746288
Chu kỳ quỹ đạo 1485.7129509
Độ bất thường trung bình 14.16314
Độ nghiêng quỹ đạo 14.18137
Kinh độ của điểm nút lên 34.46488
Acgumen của cận điểm 233.26795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1094
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.80

2308 Schilt (1967 JM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola ở Yale-Columbia Southern Station, El Leoncito. Nó được đặt theo tên Jan Schilt, one of the founders of the Station.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2308 Schilt
1841--2308-schilt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)