User Tools

Site Tools


1842--3015-candy-la-gi

Tên
Tên Candy
Tên chỉ định 2148 P-L
Phát hiện
Người phát hiện E. Bowell
Ngày phát hiện 9 tháng 11 năm 1965
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.165
Bán trục lớn (a) 3.395 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.835 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.956 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 6.257a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 17.425°
Kinh độ (Ω) 38.461°
Acgumen (ω) 301.432°
Độ bất thường trung bình (M) 151.981°

3015 Candy là một tiểu hành tinh vành đai chính with a periapsis of 2.835 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.143 và chu kỳ quỹ đạo là 2285 ngày (6.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1980 bởi E. Bowell ở Lowell Observatory.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2008. 
1842--3015-candy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)