User Tools

Site Tools


1844--2131-mayall-la-gi

Mayall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. R. Klemola
Nơi khám phá Lick Observatory
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2131
Đặt tên theo Nicholas Mayall
Tên thay thế 1975 RA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6772639
Viễn điểm quỹ đạo 2.0968627
Độ lệch tâm 0.1111777
Chu kỳ quỹ đạo 946.8433217
Độ bất thường trung bình 225.56919
Độ nghiêng quỹ đạo 33.99363
Kinh độ của điểm nút lên 306.09351
Acgumen của cận điểm 38.47083
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2391
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.72

2131 Mayall (1975 RA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1975 bởi A. R. Klemola ở Lick Observatory và được đặt theo tên của Nicholas U. Mayall who worked ở Lick for many năm.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2131 Mayall
1844--2131-mayall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)