User Tools

Site Tools


1845--2207-antenor-la-gi

Antenor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Crimean Astrophysical Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2207
Đặt tên theo Antenor
Tên thay thế 1977 QH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.0480606
Viễn điểm quỹ đạo 5.2127726
Độ lệch tâm 0.0160525
Chu kỳ quỹ đạo 4244.5081959
Độ bất thường trung bình 130.76138
Độ nghiêng quỹ đạo 6.80831
Kinh độ của điểm nút lên 159.16003
Acgumen của cận điểm 301.99548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0678
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.89

2207 Antenor (1977 QH1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở the Crimean Astrophysical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2207 Antenor
1845--2207-antenor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)