User Tools

Site Tools


1846--2309-mr-spock-la-gi

2309 Mr. Spock (tên chỉ định: 1971 QX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1971 bởi James B. Gibson, một nhà thiên văn học chuyên nghiên cứu về sao chổi, tiểu hành tinh, và Ngân Hà, ở Trạm Yale-Columbia ở El Leoncito, Argentina. Nó có đường kính khoảng 21 km.

  • MPC 10042, Minor Planet Circulars, 1985 September 29.
  • Dictionary of Minor Planet Têns, 5th Edition, Lutz D. Schmadel, Springer, 2003, ISBN 3-540-00238-3.
  • Observing Comets, Asteroids, Meteors, và the Zodiacal Light, Stephen J. Edberg và David H. Levy, cloth, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-42003-2 [ISBN 978-0-521-42003-7].
1846--2309-mr-spock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)