User Tools

Site Tools


1847--3316-herzberg-la-gi

Herzberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3316
Đặt tên theo Gerhard Herzberg
Tên thay thế 1984 CN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7897851
Viễn điểm quỹ đạo 3.4319871
Độ lệch tâm 0.1032185
Chu kỳ quỹ đạo 2004.1240419
Độ bất thường trung bình 119.87676
Độ nghiêng quỹ đạo 8.40702
Kinh độ của điểm nút lên 200.34304
Acgumen của cận điểm 356.56035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

3316 Herzberg (1984 CN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1984 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên Nobel chemistry laureate Gerhard Herzberg.[1]

  1. ^ [1] The Royal Astronomy Society of Canada - Canadian Asteroids
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3316 Herzberg
1847--3316-herzberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)