User Tools

Site Tools


1849--2208-pushkin-la-gi

Pushkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2208
Đặt tên theo Alexander Pushkin
Tên thay thế 1977 QL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3340205
Viễn điểm quỹ đạo 3.6556025
Độ lệch tâm 0.0460085
Chu kỳ quỹ đạo 2386.3496030
Độ bất thường trung bình 159.70478
Độ nghiêng quỹ đạo 5.41600
Kinh độ của điểm nút lên 79.48005
Acgumen của cận điểm 2.79203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0497
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.96

2208 Pushkin (1977 QL3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

Nó được đặt theo tên the leading writer of Russia, Pushkin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2208 Pushkin
1849--2208-pushkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)