User Tools

Site Tools


1851--2613-plze-la-gi

2613 Plzeň là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1935.3146870 ngày (5.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1979. Nó được đặt theo tên the Czech city thuộc Plzeň (Pilsen), birthplace of the discoverer.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ http://www.klet.org/names/view.php3?astnum=2613
1851--2613-plze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)