User Tools

Site Tools


1852--2818-juvenalis-la-gi

2818 Juvenalis là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels năm 1960. Nó được đặt theo tên nhà thơ Juvenal thuộc Đế quốc La Mã. Juvenalis là một tiểu hành tinh kiểu S.

1852--2818-juvenalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)