User Tools

Site Tools


1853--2925-beatty-la-gi

Beatty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2925
Tên thay thế 1978 VC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9264486
Viễn điểm quỹ đạo 2.8447750
Độ lệch tâm 0.1924719
Chu kỳ quỹ đạo 1345.8544654
Độ bất thường trung bình 309.73957
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21776
Kinh độ của điểm nút lên 217.42734
Acgumen của cận điểm 277.65165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

2925 Beatty (1978 VC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1978 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2925 Beatty
1853--2925-beatty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)