User Tools

Site Tools


1857--3119-dobronravin-la-gi

Dobronravin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Smirnova, T.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3119
Tên thay thế 1972 YX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4591082
Viễn điểm quỹ đạo 3.6737234
Độ lệch tâm 0.1980513
Chu kỳ quỹ đạo 1961.3043371
Độ bất thường trung bình 246.45209
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75402
Kinh độ của điểm nút lên 110.49018
Acgumen của cận điểm 328.49016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

3119 Dobronravin (1972 YX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1972 bởi Smirnova, T. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3119 Dobronravin
1857--3119-dobronravin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)