User Tools

Site Tools


1859--3723-voznesenskij-la-gi

Voznesenskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nikolai Stepanovich Chernykh
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3723
Đặt tên theo Andrei Voznesensky
Đặc trưng quỹ đạo
Chu kỳ quỹ đạo 1237.0180964

3723 Voznesenskij là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1237.0180964 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1859--3723-voznesenskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)