User Tools

Site Tools


1860--3824-brendalee-la-gi

Brendalee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tombaugh, C. W.
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1929
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3824
Tên thay thế 1929 TK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7188845
Viễn điểm quỹ đạo 2.7890513
Độ lệch tâm 0.2373962
Chu kỳ quỹ đạo 1236.0043961
Độ bất thường trung bình 37.39624
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80141
Kinh độ của điểm nút lên 329.64766
Acgumen của cận điểm 107.63775
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

3824 Brendalee (1929 TK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1929 bởi Tombaugh, C. W. ở Flagstaff (LO).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3824 Brendalee
1860--3824-brendalee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)