User Tools

Site Tools


1861--1944-g-nter-la-gi

1944 Günter
Tên
Tên Günter
Tên chỉ định 1925 RA
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 14 tháng 9 năm 1925
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2365225
Bán trục lớn (a) 2.2395589 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7098528 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7692650 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.48863°
Kinh độ (Ω) 212.59021°
Acgumen (ω) 124.67952°
Độ bất thường trung bình (M) 246.71602°

1944 Günter là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1224.1712199 ngày (3.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1925.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
1861--1944-g-nter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)