User Tools

Site Tools


1862--2135-aristaeus-la-gi

Aristaeus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2135
Đặt tên theo Aristaeus
Tên thay thế 1977 HA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .7949766633909954
Viễn điểm quỹ đạo 2.404654338157649
Độ lệch tâm .5030822847970775
Chu kỳ quỹ đạo 739.1001279536707
Độ bất thường trung bình 159.3261935034454
Độ nghiêng quỹ đạo 23.0471334850977
Kinh độ của điểm nút lên 191.2956304336875
Acgumen của cận điểm 290.7936365801455
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.94

2135 Aristaeus (1977 HA) là một tiểu hành tinh Apollo được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1977 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên con trai của Apollo và Cyrene.[1]

  1. ^ “New Têns of Minor Planets” (PDF), Minor Planet Circular (Cambridge, Mass: Minor Planet Center) (MPC 5014), 1 tháng 11 năm 1979, ISSN 0736-6884 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2135 Aristaeus
1862--2135-aristaeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)