User Tools

Site Tools


1863--2820-iisalmi-la-gi

Iisalmi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Vaisala, Y.
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1942
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2820
Đặt tên theo Iisalmi
Tên thay thế 1942 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8676685
Viễn điểm quỹ đạo 2.5909947
Độ lệch tâm 0.1622294
Chu kỳ quỹ đạo 1215.7952061
Độ bất thường trung bình 242.21061
Độ nghiêng quỹ đạo 2.94490
Kinh độ của điểm nút lên 216.87849
Acgumen của cận điểm 159.74703
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

2820 Iisalmi (1942 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1942 bởi Vaisala, Y. ở Turku.

Iisalmi là một town và municipality thuộc Phần Lan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2820 Iisalmi
1863--2820-iisalmi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)