User Tools

Site Tools


1864--3120-dangrania-la-gi

Dangrania
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3120
Đặt tên theo Daniil Granin
Tên thay thế 1979 RZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7314275
Viễn điểm quỹ đạo 3.3232451
Độ lệch tâm 0.0977456
Chu kỳ quỹ đạo 1923.9306673
Độ bất thường trung bình 146.60490
Độ nghiêng quỹ đạo 12.95099
Kinh độ của điểm nút lên 220.60142
Acgumen của cận điểm 138.15660
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

3120 Dangrania (1979 RZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1979 bởi Nikolai Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Daniil Granin, a Russian writer, best known as the authour of stories about Soviet intelligentsia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3120 Dangrania
1864--3120-dangrania-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)