User Tools

Site Tools


1865--3623-chaplin-la-gi

Chaplin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3623
Đặt tên theo Charlie Chaplin
Tên thay thế 1981 TG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.599914640010189
Viễn điểm quỹ đạo 3.10105710943065
Độ lệch tâm .08790474526901729
Chu kỳ quỹ đạo 1757.829573603036
Độ bất thường trung bình 222.4121179187207
Độ nghiêng quỹ đạo 3.072219931219212
Kinh độ của điểm nút lên 118.2873527456323
Acgumen của cận điểm 235.7283517429664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

3623 Chaplin (1981 TG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Karachkina, L. G. ở Nauchnyj phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1981. Tên của nó được đặt để tưởng nhớ diễn viên, đạo diễn Charlie Chaplin.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3623 Chaplin
1865--3623-chaplin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)