User Tools

Site Tools


1866--2718-handley-la-gi

Handley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Johnson, E. L.
Nơi khám phá Johannesburg (UO)
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2718
Đặt tên theo Tommy Handley
Tên thay thế 1951 OM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6395437
Viễn điểm quỹ đạo 3.5996715
Độ lệch tâm 0.1538860
Chu kỳ quỹ đạo 2012.5579141
Độ bất thường trung bình 129.43932
Độ nghiêng quỹ đạo 1.50057
Kinh độ của điểm nút lên 45.13867
Acgumen của cận điểm 260.89792
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0547
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

2718 Handley (1951 OM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1951 bởi Johnson, E. L. ở Johannesburg (UO).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2718 Handley
1866--2718-handley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)