User Tools

Site Tools


1867--3624-mironov-la-gi

Mironov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3624
Đặt tên theo Andrei Mironov
Tên thay thế 1982 TH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0758064
Viễn điểm quỹ đạo 2.6402838
Độ lệch tâm 0.1196918
Chu kỳ quỹ đạo 1322.5941141
Độ bất thường trung bình 8.44011
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17579
Kinh độ của điểm nút lên 5.99718
Acgumen của cận điểm 50.34970
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3624 Mironov (1982 TH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. Zhuravleva ở Nauchnyj. Tiểu hành tinh được đặt theo tên diễn viên Andrei Mironov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3624 Mironov
1867--3624-mironov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)