User Tools

Site Tools


1868--3826-handel-la-gi

3826 Handel là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi F. Borngen in 1973. Tên của tiểu hành tinh được đặt theo tên George Frideric Handel - nhà soạn nhạc người Đức thế kỷ 18.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2009. 
1868--3826-handel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)