User Tools

Site Tools


1869--2822-sacajawea-la-gi

Sacajawea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2822
Đặt tên theo Sacagawea
Tên thay thế 1980 EG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2587743
Viễn điểm quỹ đạo 2.9051169
Độ lệch tâm 0.1251658
Chu kỳ quỹ đạo 1515.3712950
Độ bất thường trung bình 0.56062
Độ nghiêng quỹ đạo 14.71792
Kinh độ của điểm nút lên 93.38539
Acgumen của cận điểm 21.11140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2822 Sacajawea (1980 EG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1980 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên the guide Sacagawea.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2822 Sacajawea
1869--2822-sacajawea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)