User Tools

Site Tools


1870--3122-florence-la-gi

Florence
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3122
Đặt tên theo Florence Nightingale
Tên thay thế 1981 ET3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.021149119350676
Viễn điểm quỹ đạo 2.51612385398461
Độ lệch tâm .4226348223344282
Chu kỳ quỹ đạo 859.1248817846299
Độ bất thường trung bình 6.71563371933854
Độ nghiêng quỹ đạo 22.16259093112606
Kinh độ của điểm nút lên 336.1500700963949
Acgumen của cận điểm 27.67066111755058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

3122 Florence (1981 ET3) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Siding Spring. It is classified as a near-Earth asteroid and a potentially hazardous asteroid.

On August 31st, 2017 it will approach within 0.047 U.A. from Earth (7 Million Kilometer) and will be as bright as an apparent magnitude of 8.8.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3122 Florence
1870--3122-florence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)