User Tools

Site Tools


1871--3524-schulz-la-gi

Schulz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3524
Tên thay thế 1981 EE27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2801940
Viễn điểm quỹ đạo 2.9494084
Độ lệch tâm 0.1279666
Chu kỳ quỹ đạo 1544.3880948
Độ bất thường trung bình 175.58051
Độ nghiêng quỹ đạo 13.05220
Kinh độ của điểm nút lên 180.14926
Acgumen của cận điểm 330.34895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

3524 Schulz (1981 EE27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Siding Spring. 3524 Schulz was đặt tên theo Charles M. Schulz, the popular cartoonist who created 'The Peanuts'.[1]

  1. ^ Lutz D. Schmadel (2003). Dictionary of minor planet names, p. 296. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York. ISBN 3-540-00238-3.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3524 Schulz
1871--3524-schulz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)