User Tools

Site Tools


1872--3726-johnadams-la-gi

Johnadams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3726
Đặt tên theo John Adams
Tên thay thế 1981 LJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6596236
Viễn điểm quỹ đạo 3.0751968
Độ lệch tâm 0.0724649
Chu kỳ quỹ đạo 1773.5080462
Độ bất thường trung bình 110.21311
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02280
Kinh độ của điểm nút lên 105.43718
Acgumen của cận điểm 233.86750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

3726 Johnadams (1981 LJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1981, bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3726 Johnadams
1872--3726-johnadams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)