User Tools

Site Tools


1873--3827-zden-khorsk-la-gi

3827 Zdeněkhorský là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1659.2550203 ngày (4.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
1873--3827-zden-khorsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)