User Tools

Site Tools


1874--1947-iso-heikkil-la-gi

1947 Iso-Heikkilä là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2045.9444096 ngày (5.60 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1935 bởi Yrjö Väisälä.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
1874--1947-iso-heikkil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)