User Tools

Site Tools


1875--2138-swissair-la-gi

2138 Swissair
Khám phá
Khám phá bởi Paul Wild
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1968
Tên chỉ định
Đặt tên theo Swissair
Tên thay thế 1938 OH; 1942 JD; 1946 GA; 1968 HB; 1977 KE
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo 375.172 Gm (2.508 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 428.699 Gm (2.866 AU)
Bán trục lớn 401.935 Gm (2.687 AU)
Độ lệch tâm 0.067
Chu kỳ quỹ đạo 1608.588 d (4.40 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.15 km/s
Độ bất thường trung bình 123.346°
Độ nghiêng quỹ đạo 5.931°
Kinh độ của điểm nút lên 105.761°
Acgumen của cận điểm 170.925°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 15.5 km
Khối lượng 3.9×1015? kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0043? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0082? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.1?
Nhiệt độ ~170 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

2138 Swissair là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1968 bởi nhà thiên văn học Thụy Sĩ Paul Wild ở Đài thiên văn Zimmerwald gần Berne, Thụy Sĩ.

1875--2138-swissair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)