User Tools

Site Tools


1876--2618-coonabarabran-la-gi

Coonabarabran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2618
Đặt tên theo Coonabarabran
Tên thay thế 1979 MX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6812632
Viễn điểm quỹ đạo 3.3700900
Độ lệch tâm 0.1138302
Chu kỳ quỹ đạo 1922.3487513
Độ bất thường trung bình 119.56863
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21035
Kinh độ của điểm nút lên 281.44234
Acgumen của cận điểm 78.52916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

2618 Coonabarabran (1979 MX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2618 Coonabarabran
1876--2618-coonabarabran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)